3rd Birthday Makear™ 0
3rd Birthday Makear™

 

 

 

 Dodaj 3 Produkty w tej samej cenie, a w notatkach napisz jaki wybierasz 4-ty produkt.

 

Regulamin promocji ,,3+1 Urodzinowa Promocja”


1. Organizatorem promocji jest firma Edith Nails
2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach od 01 Lipca 2019 roku od godziny 0:01 do
31 Lipca 2019 roku do godziny 23:59 dokona zakupów w sklepie www.makear.pl.
3. W ramach promocji klient przy zakupie trzech produktów w tej samej cenie dostaje czwarty produkt w tej samej kategorii cenowej.
4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
4.1. Rabat naliczany jest na najtańszą z 4 zakupionych rzeczy z danej kategorii.
4.2. W promocję wchodzi asortyment dostępny w sklepie. W skład promocji wchodzą produkty z kategorii:
1. - Lakiery hybrydowe kolorowe 8ml
2. - Painty,
3. - Żele budujące 5ml,
4. - Żele budujące 15ml,
5. - Żele budujące 50ml ,
6. - Acrylicgel 15ml
7. - Acrylicgel 50ml
8. - Żele 3D
9. - Pasty
10. - Makearty
4.3. W czasie trwania Promocji, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji
artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.
4.6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny.
4.7. Promocja obowiązuje w dniach wyraźne określonych przez Organizatora, Organizator może ją wstrzymać
w każdym momencie, informując o tym na stronie www.makear.pl oraz profilu facebookowym.
4.8. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była
podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy
dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu MAKEAR S.C.
5. Rabat naliczany jest automatycznie lub przez pracownika MAKEAR S.C. .
6. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie
na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem.
W w/w zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu internetowego MAKEAR S.C. .
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy
wg obowiązujących przepisów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i opóźnienia z tym związane, dla
przykładu awaria strony internetowej, awaria prądu, opóźnienia przewoźnika itp.
10. Wszystkie produkty objęte promocją są przeznaczone do użytku profesjonalnego przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie pielęgnacji i stylizacji paznokci.
11. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

Post comments (0)

Sign Up To Newsletter
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl